Gedragscode Privacy Voertuigtelematicasystemen

EasyTax van TraSec heeft een keurmerk voor Ritregistratiesystemen waardoor o.a. de kwaliteit, privacy, beveiliging en continuïteit gewaarborgd zijn. de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen heeft een privacy gedragscode opgesteld. TraSec is gehouden aan deze privacycode. Lees hier verder.

Privacybeleid TraSec B.V.

TraSec is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar (ex) klanten, potentiële klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. TraSec B.V. houdt zich daarbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is TraSec B.V. Nijverheidsweg te Giessenburg. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens heeft TraSec haar verschillende verwerkingen aangemeld bij de Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen het College Bescherming Persoonsgegevens) gevestigd te Den Haag.

  • Het accepteren en uitbrengen van een aanbod aan een bestaande of potentiële klant door TraSec
  • Het uitvoeren van een overeenkomst met klanten, in het kader van het uitvoeren van overeenkomsten kan TraSec uw persoonsgegevens verstrekken aan een derde die betrokken is bij de uitvoering van de overeenkomst, zoals de servicepartners van TraSec
  • Wanneer u contact heeft met TraSec om uw verzoek of vraag te behandelen en voor de verder genoemde doeleinden in deze privacyverklaring. Dit contact kan telefonisch zijn (waarbij gesprekken kunnen worden gemonitord voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden), per e-mail, via het contactformulier, via een link die is opgenomen in een door ons toegezonden e-mail of via een andere aan u aangeboden elektronische boodschap, via chatfunctie, webcare, enquêtes, prijsvragen of (panel)onderzoeken, (mobiele) websites inclusief apps, als u inlogt op uw account, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of via social media.
  • De uitvoering van crediteuren- en debiteurencontrole, zoals een creditcheck, en accountantscontrole
  • De behandeling van klachten, vragen, geschillen en deelname aan social media
  • Voor de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek
  • Om u te informeren over (nieuwe) producten en diensten van TraSec. Rechtstreeks, maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media zoals Facebook, videokanalen zoals Youtube en/of zoekmachines zoals Google. Waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten of diensten en/of op basis van met uw toestemming vastgelegd gebruik van apps, mobiele websites en voorkeuren voor communicatiekanaal.

TraSec gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Zo zorgt Rietveld ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn en hebben alleen geautoriseerde personen binnen TraSec toegang tot uw gegevens. TraSec bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Verder kunnen deze gegevens eventueel langer bewaard worden ten behoeve van statistische doeleinden.

Uw e-mailadres kan door het onderdeel van TraSec waaraan u het e-mailadres verstrekt heeft gebruikt worden voor het toesturen van noodzakelijke informatie over uw producten en diensten (Technische informatie) en/of voor nieuws, ontwikkelingen en aanbiedingen van (nieuwe) soortgelijke producten en diensten (Nieuwsbrief). Daarnaast kunt u zich ook aanmelden voor het ontvangen van interessante aanbiedingen en acties van TraSec en/of (service)partners van TraSec, zoals uitnodigingen voor onze Meet & Greets of andere evenementen (Meet & Greet / Beursuitnodiging).

U kunt zich voor al deze e-mails afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht.

Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten of diensten, dan kunt u dit aangeven via ons contactformulier. TraSec zal zo snel mogelijk na ontvangst van het formulier het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden waartegen u zich verzet beëindigen.

TraSec laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële, goede of ideële doeleinden.

TraSec gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met klanten, gebruikers van onze diensten en van onze apps, bezoekers van de website over haar organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. TraSec volgt actief hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter en blogs.

Hierbij spant TraSec zich in om feeds op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. TraSec behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend.

Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan feeds en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, TraSec (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met deze privacyverklaring worden verwerkt. TraSec is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier.

TraSec maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of in de randapparatuur wordt opgeslagen (zoals pc, smartphone tablet) of in de sessie van uw browser staat. TraSec plaatst een aantal cookies op uw randapparatuur (zoals, pc, smartphone of tablet) om uw ervaring online te verbeteren. Zo kan TraSec eenvoudig inloggen faciliteren, welke pagina’s u bezoekt of welke onderwerpen voor u van belang zijn en uw gegevens bijhouden als u een offerte vraagt of een berekening wilt maken.

Cookies zijn ongevaarlijk. Cookies kunnen geen virussen overbrengen. Elk cookie is uniek en kan alleen worden gelezen door de server die het aan uw systeem heeft gegeven. Een belangrijk doel van cookies is dat ze gebruikt worden voor uw gemak. Het doel van een cookie is de webserver te vertellen dat u terug bent gekomen op een bepaalde webpagina, of dat u voor bepaalde webpagina’s extra aandacht heeft.

Als u zich bijvoorbeeld registreert bij TraSec helpt een cookie de webpaginaserver om uw gegevens op te halen. Dit kan nuttig zijn om het proces van het vastleggen van uw persoonlijke gegevens zoals klantnummer, verzendadres etc. vereenvoudigen. Wanneer u onze website weer bezoekt, kunnen de gegevens die u eerder hebt opgegeven weer worden opgehaald. Zo kunt u de functies van onze website die u eerder hebt gekozen, gemakkelijk weer gebruiken en staat deze beter op u ingesteld.

TraSec werkt soms met service providers die cookies of webbakens op uw computer zullen zetten om anonieme informatie te verzamelen over de manier waarop u deze website gebruikt. Deze informatie stelt hen in staat om TraSec te helpen haar inhoud en reclame specifiek te richten op haar klanten. TraSec staat deze bedrijven echter niet toe om enige persoonsgegevens over u te verzamelen met behulp van deze technologieën.

Op deze website treft u een aantal links aan naar andere websites. TraSec is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

TraSec behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. U wordt dan ook verzocht om van tijd tot tijd kennis te nemen van deze privacyverklaring van TraSec.

Giessenburg, 1 augustus 2017

Bij ons bent u in goede handen!

Wij zijn trots op onze klanten en geven hen graag het woord. Onze klanten gebruiken onze oplossingen op verschillende manieren, lees hier meer.

Alle referenties

"Remon Materieel over TraSec: "Al jarenlang gebruiken wij de systemen van TraSec voor ons wagenpark. Dit naar volle tevredenheid. Ze hebben een deskundige helpdesk en een uitstekende planning voor de afspraken"."

Remon Materieel
Remon Materieel B.V.

"Alle Lijnema–bestelbussen zijn uitgerust met een ritregistratiesysteem van TraSec. ‘In het geval van een tussentijdse bestelling weten we dankzij het track & trace systeem exact welke wagen daarvoor het best ingeschakeld kan worden. Daarnaast stelt het systeem ons in staat om klanten te informeren over het precieze tijdstip van de levering."

Accuservice Lijnema

Al onze oplossingenKeurmerk ritregistratiesystemen